Η Γρηγορίου ήταν ίσως η πρώτη κυπριακή επιχείρηση που εφάρμοσε σύστημα HACCP το 1992. Το 2002, πρώτη απ' όλες τις Κυπριακές Εταιρείες προχώρησε στην πιστοποίηση τριών συστημάτων διαχείρισης από τους διεθνώς αναγνωρισμένους οργανισμούς ΚΕΠ, ΕΛΟΤ και IQNET. Έτσι η ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Β.Ε. ΛΤΔ εφαρμόζει πιστοποιημένο σύστημα HACCP για υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1416, σύστημα διαχείρισης της ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 και σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 14001. Το 2007 η εταιρεία προχώρησε στη μετάβαση από το πρότυπο ΕΛΟΤ1416 (HACCP) στο διεθνές πρότυπο ISO 22000, ενώ τον επόμενο χρόνο λαμβάνει πιστοποίηση για ένα ακόμα πρότυπο, το OHSAS 18001 για Επαγγελματική Υγεία & Ασφάλεια.

Η πιστή εφαρμογή των πιο πάνω συστημάτων, ο συνεχής ποιοτικός έλεγχος και το εξελιγμένο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού και αυτοματοποίησης της παραγωγής και της συσκευασίας, διασφαλίζουν την άριστη ποιότητα των αλλαντικών που παράγει η εταιρεία.